Radmanager

Klantorders vertalen naar productieorders en nestings 

Met Radmanager kunt u uw klantopdrachten snel vertalen naar nestprojecten voor het snijden en ponsen in Radan. Hiermee kunt u parts van verschillende klantorders eenvoudig combineren in één nestproject voor een maximaal machinerendement en een optimaal materiaalgebruik.
 

Parts database

Alle informatie over de te produceren parts worden centraal opgeslagen in de Radmanager parts database. De part-data kan vanuit het bestaande Radan part (.sym) gelezen worden of kan handmatig ingegeven worden, eventueel voordat het part-bestand aangemaakt wordt. Additionele informatie zoals een afbeelding, een gerelateerd 2D of 3D CAD-bestand, een PDF van de tekening en de productie-informatie (routing), kan bij het part opgeslagen worden. Hiermee wordt het databeheer sterk vereenvoudigd en kunnen herhaalorders eenvoudig ingegeven worden. 
 
Radmanger beheert tevens de status van het part zodat men snel een overzicht kan krijgen van de parts die nog voorbereid moeten worden. Vanuit Radmanager kan men direct naar Radbend of Radraft/RadCAM voor het genereren van een kantbankprogramma, een uitslag en een 2D part voor het nesten.
 

Klantorders

Ook alle informatie over klanten en klantorders wordt in de Radmanager database opgeslagen. Elke klantorder kan meerdere parts bevatten met alle bijbehorende detailinformatie. Het order-overzicht geeft direct inzicht in de hoeveelheid onderhanden werk, de orderstatus en de verwachte productietijd op de verschillende machines.
 

Import vanuit het ERP-systeem

Indien uw organisatie over een ERP-systeem beschikt, kan men de productieorders uit het ERP-systeem importeren in het Radmanager systeem. Zowel de orderdata als de orderregels met bijbehorende CAD- of CAM-bestanden (.sym) kunnen in één keer ingelezen worden. Dit voorkomt dubbel werk en reduceert de kans op fouten.
Ook de klantdata en materiaaldata kunnen vanuit het ERP-systeem ingelezen worden.
 

Klantorders combineren

De intuïtieve gebruikersinterface van Radmanager maakt het genereren van nestopdrachten zeer eenvoudig. Met behulp van krachtige filter-, sorteer-, en selectiemogelijkheden kan men de juiste nestopdrachten samenstellen. Met het ingeven van criteria zoals voorkeursmachine, materiaalsoort, plaatdikte, snijstrategie en productiedatum behoudt de gebruiker de volledige controle over het nestingsproces. Verschillende klantorders kunnen zo gecombineerd worden om het maximale rendement te halen uit het plaatmateriaal en de machinecapaciteit. Ook kunnen nestopdrachten met drag & drop naar een andere machine verplaatst worden. De uiterst moderne interface geeft de gebruiker te allen tijde inzicht in de status en voortgang van alle te nesten orders en orderregels en de verwachte productietijd voor elke machine.
 

Nestprojecten

Als de gebruiker de nestopdracht naar de volgende fase sleept, wordt automatisch het nestproject aangemaakt in het Radan CAD/CAM-systeem. Het aantal geneste parts wordt door Radmanager beheerd zodat nog te nesten parts automatisch toegevoegd worden aan het volgende nestproject. Dit voorkomt het ontstaan van restplaten zonder het overzicht te verliezen. 
 

Status en voortgang

Ook het snijden van de nestings kan in Radmanager bijgehouden worden. Na het snijden worden de nestprojecten weer naar de volgende fase gesleept en Radmanager zorgt voor het updaten van alle informatie. Eventuele fouten of tekorten in productie kunnen bij het gereed melden ingegeven worden waarbij direct een herstelopdracht aangemaakt wordt. 
In Radmanager beschikt men altijd over de actuele informatie over nog te nesten parts, de al geneste parts, de verwachte bewerkingstijd en de gesneden nestings. Radmanager maakt de vertaling naar de status en voortgang van de klantorders zodat u uw leverbetrouwbaarheid nog verder kunt verbeteren.
 

Uw voordeel

In de huidige high mix – low volume markt is Radmanager het ideale gereedschap klantorders te kunnen combineren om het ontstaan van restplaten te minimaliseren en daarmee het rendement van machine en materiaal te verbeteren.
De unieke gebruikersinterface en krachtige functionaliteit zijn een waarborg voor het verkorten van de doorlooptijd.